Θεσσαλονίκης 127, Τ.Κ.18346, Μοσχάτο
210 4811393 | 210 4827196
Ωράριο: Δευτέρα - Σάββατο 09:00 - 16:00